Dekking Miyo Oktober / November 2024

Vizsla combinatie Miyo en Stig

Links Miyo en rechts dekreu Stig

Er is een dekking voorzien door dekreu STIG van het Oetervelt in oktober / november 2024.

Inteeltcoëfficiënt ( IC )   = 1.29%.

 
De Inteelt Coëfficiënt bedraagt voor deze combinatie slechts 1.29% ( dit is zeer zeer laag ) en blijft dus ruim onder de geadviseerde 5%, waardoor er geen enkele sprake is van inteelt is, en dit komt de gezondheid van de honden ten goede.

Waar is onze keuze van dek-reu op gebaseerd? 

In eerste instantie gaan we op zoek naar een gepast dekreu. We kijken of de desbetreffende dek-reu voldoet aan het fokreglement van de Belgian Magyar Vizsla Club. Ons teefje Miyo voldoet tevens ook aan die eisen.

Wij baseren onze keuze uiteraard ook op gebied van het uiterlijk. Wij vinden het belangrijk om de grootte van de reu te matchen met de grootte van het teefje. Maar ook de kleur vinden wij belangrijk omdat onze voorkeur uitgaat naar een donkerbruine kleur in plaats van een lichtere versie.

Ook laten we de dek-reu en het teefje eens een keer kennismaken met elkaar, nog voor de dekking zal plaatsvinden.

De datum waarop de worp wordt uitgerekend bedraagt 63 dagen. Deze datum wordt bekendgemaakt vanaf het moment dat er een echo heeft plaatst gevonden. De echo wordt genomen 30 dagen na de dekking.